ZWALCZANIE SZKODNIKÓW
 
usługa mająca na celu likwidację - tępienie szkodliwych owadów i uciążliwych szkodników sanitarnych.
Stosowane w tym celu metody fizyczne i chemiczne eliminują: prusaki, karaluchy, pluskwy, pchły, rybiki cukrowe, mrówki, komary, muchy, mole, osy, szerszenie, gryzki, kołatki, spuszczele, korniki itp.
Używamy środków sprawdzonych i nieszkodliwych dla środowiska posiadających karty charakterystyki oraz zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. 
 
 
 
ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW
 
- Profesjonalny odbiór i utylizację:
- unieszkodliwianie (utylizacja odpadów) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3
- tłuszczy i olei posmażalniczych
- przeterminowanej żywności
- odpadów gastronomicznych

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGODEZYNFEKCJA
 
usuwanie szkodliwych patogenów tj. drobnoustrojów, bakterii, wirusów, odkażania pomieszczeń - przedmiotów, powierzchni użytkowych, usuwanie pleśni, grzybów, dodatkowo przeprowadzamy zabiegi dezynfekcyjne po zmarłych ludziach.
 
 
DEZODORYZACJA
 
usuwanie przykrych zapachów (powstałych na skutek pożaru, rozkładających się nieczystościach i pozostałościach organicznych, tytoniu, przepracowanych olejów, wilgoci itp.), oraz odświeżanie pomieszczeń.
 
 
FUMIGACJA
 
zwalczanie szkodników (np. owadów i gryzoni) za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu. Substancje te zwane są fumigantami.
 

Gwarantujemy, że przeprowadzone przez nas usługi zostaną wykonane z należytą starannością oraz z zachowaniem norm bezpieczeństwa. 
Dlatego też udzielamy Państwu gwarancji na każde przeprowadzone zabiegi m.in. zwalczania pluskiew, odpluskwiania, tępienia karaluchów, usuwania prusaków, zwalczania gniazd os i szerszeni, tępienia myszy, szczurów, usuwania przykrych zapachów. 

DDD Insect Control © 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone                                 

                                                                                                                                                                                        OBOWIĄZEK INFORMACYJNY     POLITYKA PRYWATNOŚCI